tr-TR
01 Ağustos 2015 Cumartesi
KİP Projesi Hakkında

İŞKUR – AB ORTAK PROJESİ HIZLA İLERLİYOR       

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak çalışması olarak yürütülen Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu, kamu istihdam hizmetlerini geliştirerek daha fazla kişinin işgücü piyasasına girmesini ve istihdamda kalmasını sağlamak ve kamu istihdam hizmetlerinin etkinliğini artırmak için hayata geçirilmiştir.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu, kamu istihdam hizmetlerinin gelişmesine destek olmak suretiyle, İŞKUR’un tanınırlığının artmasını ve insanların İŞKUR’un sunduğu hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerini sağlamayı, böylece Türkiye’deki istihdam oranında artış ve işsiz insan sayısında umut verici bir azalma gerçekleştirerek Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecine doğrudan katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Operasyonun amacı; İŞKUR’a ve tüm ilgili paydaşların merkezi ve yerel teşkilatlarına teknik destek sunarak, 12 NUTS II bölgesinde bulunan 43 ilde kamu istihdam hizmetlerini geliştirmek, daha fazla kişinin işgücü piyasasına girmesini ve istihdamda kalmasını sağlamak için İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK) ve sosyal ortakların idari kapasitelerini artırmalarına destek olmaktır.

Proje kapsamında, “Model Ofis” yaklaşımı içinde 43 ilde daha iyi kamu istihdam hizmetleri sunmaları için İŞKUR İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, İŞKUR’un İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, 12 NUTS II bölgesinde İŞKUR’un iş, meslek, kariyer ve kamu istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi, Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının etkililiğinin artırılması için bu politikaların izlenmesine yönelik bir model hazırlanması, uygun 12 NUTS II bölgesinde uyarlanmış istihdam politikalarını planlama, uygulama ve izleme amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının daha işlevsel hale getirilmesi, İŞKUR hizmetlerine erişimin artırılması ve ÇSGB, İŞKUR ve sosyal aktörlerin istihdam konularına ilişkin politika yapma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Operasyonun hedefleri doğrultusunda Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde toplamda 43 ilde yürütülecek olan faaliyetler ağırlıklı olarak;

  • “Model Ofis” yaklaşımı içinde 43 ilde daha etkin kamu istihdam hizmetleri sunmaları için İŞKUR İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini,

  • İŞKUR’un İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin geliştirilmesini,

  • Seçilen 12 NUTS II bölgesinde İŞKUR’un iş, meslek, kariyer ve kamu istihdam hizmetlerinin geliştirilmesini,

  • Aktif İşgücü Piyasası politikalarının etkililiğinin artırılması için bu politikaların izlenmesine yönelik bir model hazırlanmasını,

  • İŞKUR hizmetlerine erişimin artırılmasını,

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve sosyal aktörlerin istihdam konularına ilişkin politika yapma kapasitesinin artırılmasını,

kapsamaktadır.Bu operasyon ile NUTS II bölgelerindeki İl Müdürlüklerinde İŞKUR’un sağladığı hizmetler geliştirilecektir. KİP operasyonu kapsamında 43 İl Müdürlüğünde Model Ofisler oluşturularak hem iş arayanlara hem de işverenlere daha iyi hizmetler sunulması sağlanacaktır. Verilen bu hizmetler arasında self-servis sistemi, iş danışmanlığı, mesleki rehberlik, işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilişkin detaylı bilgi, yeni kurulan küçük işletmelere destek verilmesi, işsizlere daha şeffaf ve daha az bürokrasi içeren hizmetler verilmesi sayılabilir.

Bu proje kapsamında yürütülen kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetlerin başında, alanında yetkin yerli ve yabancı uzmanlar tarafından İŞKUR ve ÇSGB personeline, sosyal ortaklara verilen eğitimler gelmektedir.

Eğitimlere ek olarak yurtdışında ilgili kurumlarla anlaşmalı olarak yürütülen stajlar, değişim programları ve çalışma ziyaretleri de kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Ocak 2011’de Başlamış olan KİP Operasyonu 2013 yılına kadar devam edecektir.

Adıyaman ilinde gerçekleştirilen İşveren Ziyaretleri Eğitimi katılımcıları

İtalya çalışma ziyareti katılımcıları toplantısı.

Açıklama

     www.ikg.gov.tr www.iskur.gov.tr www.csgb.gov.tr

Bu websitesi Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Websitesinin içeriğinden yalnız Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


 www.wyg.com.tr

Ana Sayfa   |   Proje   |   Eğitimler   |   Model Ofisler   |   AİPP   |   Stajlar   |   Çalışma Ziyareti   |   Bize Ulaşın
Kamu İstihdam Hizmetleri Projesi (KİP) 2013 @ WYG Turkiye